VERPLICHT ATTEST VOOR NIET-TELEWERKERS

Verplicht attest voor niet-telewerkers

Verplicht attest voor niet-telewerkers

In de strijd tegen het coronavirus heeft de regering telewerk verplicht. Tenzij het telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening zoals in de bakkerijsector.

Download daarom ons document voor essentiële verplaatsingen en telewerk. U vult dat document in en geeft het mee met uw werknemer. Zij kunnen het document dan voorleggen bij een controle. 

Als sectorfederatie wijzen we er nogmaals op de passende maatregelen die moeten genomen worden om de veiligheid te garanderen. U volgt daarvoor de procedures die op sectoraal of ondernemingsniveau zijn opgesteld. Als de social distancing niet kan worden gerespecteerd, moet een mondmasker gebruikt worden.