BELANGRIJKE WIJZIGING FORFAIT BAKKERS EN IJSBEREIDERS VOOR INKOMSTENJAAR 2022

Belangrijke wijziging forfait bakkers en ijsbereiders voor inkomstenjaar 2022

Belangrijke wijziging forfait bakkers en ijsbereiders voor inkomstenjaar 2022

Goed nieuws op het front van de fiscaliteit voor bakkers en ijsbereiders. Op verzoek en initiatief van Bakkers Vlaanderen en de Confederatie van de Belgische Brood en Banketbakkers werd een aanvraag ingediend tot aanpassing van de forfaits voor bakkers en ijsbereiders bij de Centrale BTW diensten te Brussel. De aangevraagde wijziging daterende van april 2022 werd in november behandeld en besproken met de fiscale commissie. 

Door de sterk gestegen bloem- en grondstofprijzen was het coëfficiënt fijnbakkerij en patisserie van 4.99 niet houdbaar en was de taxatie te hoog. Na vergelijk daalde de rendementsvermenigvuldiger van 4.99 naar 4.36. Ook de coëfficiënt van de mix voor merkbroden daalde van 2.55 naar 2.40.  Het basistarief van de bloem werd opgetrokken van 1,00 euro naar 1.20 euro door de veelvoudige stijgingen van de bloem. De maximumprijs werd tevens ook opgetrokken naar 1.60 euro.

Tegelijkertijd werd ook het forfait voor 2023 bepaald. Hierbij is ondermeer de plotse en vooral sterke stijging van de suikers verrekend naast de andere gestegen grondstofprijzen. Het coëfficiënt werd bepaald op 4.53 voor inkomstenjaar 2023 en daarbij is door de BTW Administratie eveneens rekening gehouden met de (gevoelige) stijging van de verkoopprijzen van bakkerijproducten.

Het forfait ijsbereiders werd eveneens aangepast voor 2022. De nieuwe rendementen voor 2022 en 2023 zijn eveneens in de vergelijkende tabel opgenomen.

Algemeen kan gesteld worden dat we opnieuw onze uiterste best gedaan hebben om een scheefgetrokken situatie recht te zetten en de taxatie op een correct niveau te brengen voor zowel inkomstenjaar 2022 en 2023. Naar onze bescheiden mening zijn we ook in ons opzet geslaagd.

De FOD-financiën zal via een nieuwsbericht, de wijziging publiceren op hun website.

De rechtzetting van de omzet zal door de accountants kunnen rechtgezet worden voor de eerste 3 kwartalen 2022 in de btw-aangiften van het 4e kwartaal 2022 of opnemen in het 1e kwartaal van 2023.

De rechtzetting van de negatieve omzet voor de eerste 3 kwartalen 2022 zal moeten opgenomen worden in het vak 49 en de desbetreffende btw in vak 64 van de btw-aangiften. We gaan daarbij vanuit dat bakkers/accountants reeds de nieuwe parameters aanwenden voor het 4e kw 2022.

We wensen alle bakkers een gezond en succesvol 2023 toe.

De voorzitter van de fiscale commissie van de Confederatie BBCI

Martin Boone