FEDERAAL PLANBUREAU VOORSPELT HISTORISCH HOGE INDEXERING LONEN

Federaal Planbureau voorspelt historisch hoge indexering lonen

Op 1 oktober 2022 werden de loonbaréma’s in PC 201 alweer verhoogd ingevolge indexatie met 2 %. De volgende overschrijding van de spilindex wordt december 2022 al verwacht. Dat publiceert het Federaal Planbureau. De spilindex verhoogt daarmee al voor de vijfde maal in amper 13 maanden tijd. En het blijft dus hard gaan, zo blijkt uit de voorspelling van het Federaal Planbureau. Het verwachte indexpercentage in het aanvullend paritair comité nr. 200 voor de bedienden stijgt ondertussen naar een historisch hoge 10,47 %.

 

Wat is de spilindex?

De index meet hoe duur het leven wordt voor gezinnen. Stijgen de prijzen van producten en diensten, dan stijgt de index mee. Overschrijdt het cijfer de zogenaamde spilindex, dan nemen de uitkeringen en lonen van overheidspersoneel automatisch toe. Dat is wat er nu opnieuw gebeurde.
 

Wat verandert er?

Door het overschrijden van de spilindex stijgen de sociale uitkeringen de maand nadien. De aanpassing van de wedden van het overheidspersoneel volgt een maand later. Telkens bedraagt de aanpassing 2%.
 

Lonen in de privésector

De indexering van de lonen in de privésector wordt in principe per paritair comité geregeld, al zijn er enkele uitzonderingen. Zo stijgen de lonen van werknemers in de privésector niet op hetzelfde moment en niet met hetzelfde percentage. In het aanvullend paritair comité nr. 200 voor de bedienden – een van de grootste paritaire comités in ons land - wordt het loon op een vaste datum geïndexeerd: elk jaar op 1 januari. De voorziene indexering in die sector voor 1 januari 2023 bedraagt voorlopig 10,47%. Dat zou historisch hoog zijn.
 

Voorspelling van het Federaal Planbureau

Maandelijks (behalve in augustus) publiceert het Federaal Planbureau aangepaste voorspellingen. Nog meer dan anders worden deze voorspellingen met argusogen gevolgd. Men verwacht dat er in 2023 'maar' 2 keer een overschrijding van de spilindex zal zijn.
 

Grijpt de overheid in of niet?

De vraag naar een indexsprong, het bewust overslaan van een indexering, of een gedeeltelijke uitstelling van de loonindexering, klinkt ondertussen alsmaar luider. Op die manier willen werkgeversfederaties het concurrentievermogen vrijwaren en de loonkost onder controle houden.

 

BRON: Liantis