VERNIEUWDE AANPAK VAN WINKELDIEFSTALLEN

Vernieuwde aanpak van winkeldiefstallen

Vernieuwde aanpak van winkeldiefstallen

Winkeldiefstallen. Een ware plaag voor ondernemingen en een frustratie voor justitie. Immers, de politie komt voor winkeldiefstallen zelden ter plaatse. Stelt de politie toch een PV op, dan wordt dit vaak door het Parket geseponeerd. Met het “lik op stuk”-beleid voor de kleine (winkel)criminaliteit hoopt de Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne hieraan grotendeels een einde te maken.
 

Dit “lik op stuk”-beleid, van kracht sinds 1 januari 2022, houdt de mogelijkheid in voor de politie om bij aankomst op de plaats van de feiten, namelijk in de winkel, bakkerij enz., meteen zélf een “onmiddellijke schikking” voor te stellen aan de winkeldief.
 

De onmiddellijke schikking is een boete die kan oplopen tot 350 euro, die de winkeldief ter plaatse kan betalen via Bancontact of via een QR-code. Ook heeft de winkeldief de mogelijkheid om de boete via overschrijving te betalen en dit binnen de vijftien dagen vanaf het opleggen van de boete.
 

Indien de winkeldief overgaat tot betaling, dan komt een einde aan de strafvordering en zal hij niet worden vervolgd door het Parket. Betaalt hij niet, dan riskeert de winkeldief gedagvaard te worden voor de rechtbank, met een eventuele veroordeling tot gevolg.
 

De onderneming (bv. de bakkerij) kan in aanwezigheid van de politie de gestolen goederen terugeisen, alsook een schadevergoeding. Weigert de winkeldief de goederen terug te geven en/of een schadevergoeding te betalen, dan kan de onderneming met een kopie van de onmiddellijke schikking naar de rechtbank stappen.
 

Vragen of juridische bijstand nodig? Neem gerust contact met ons op via b.akkoc@villajuris.be