STEEDS MEER FLEXI-JOBS BIJ DE BAKKER

Steeds meer flexi-jobs bij de bakker

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van de uitbreiding van de flexi-jobs voerde Myflexijob.be in samenwerking met Bakkers Vlaanderen, De Landsbond der Beenhouwers en Horecaplatform.be een onderzoek uit bij meer dan 1.000 flexi-job gebruikers.

Een jaar geleden werd het systeem van flexi-jobs uitgebreid. Waar voordien het statuut enkel van toepassing was in de horecasector kunnen sinds 1 januari 2018 ook bakkers, slagers, kledingzaken, supermarkten en andere kleinhandelaars een beroep doen op flexi-jobbers. Daarnaast werd het systeem ook uitgebreid naar gepensioneerden. Het resultaat is een indrukwekkende stijging van het aantal gebruikers. Waar er begin 2018 een 25.000 flexi-jobbers aan de slag waren, was dit cijfer eind 2018 al gestegen tot meer dan 42.000.

Wat leren we uit onze bevraging van meer dan 1.000 flexi-job gebruikers?

Hoge tevredenheid maar nog veel onduidelijkheid

Zowel werknemers, gepensioneerden als werkgevers geven een hoge tevredenheidsscore aan het flexi-job statuut. Gevraagd naar een score op 10 geven zowel werknemers als gepensioneerden gemiddeld een 8,4. Werkgevers geven met 8,2 op 10 een iets lagere score.

Nadelen? 

Gepeild naar de nadelen van het statuut geven werkgevers het vinden van de juiste kandidaten aan. Het feit dat kandidaten de juiste competenties moeten hebben én moeten voldoen aan de strenge flexi-job voorwaarden (minstens 4/5 tewerkgesteld bij een andere werkgever) maakt het vinden van geschikte kandidaten niet evident. Het tweede nadeel dat gesignaleerd wordt, is de complexe wetgeving. Vooral bij de nieuw toegetreden sectoren (bakkers, slagers, supermarkten) is er nog onduidelijkheid over het systeem. 

Ondanks de uitbreiding naar de detailhandel blijft de horecasector de koploper in het aantal flexi-jobs. Eind 2018 werden 80% van de flexi-jobs uitgeoefend in de horeca. Uit het onderzoek blijkt dat echter 'maar' 60% van de ondervraagde werknemers bij voorkeur in de horeca bijverdient. Bij gepensioneerden is dit zelfs maar 35%. Een teken dat er voor detailhandelaars nog heel wat potentieel ligt bij flexi-job zoekenden. Een beeld dat wordt bevestigd door Hans Peeters van Myflexijob.be: “De meerderheid van onze vacatures zijn nog steeds voor de horecasector. Maar we zien dat vacatures uit de detailhandel heel geliefd zijn bij onze flexi-jobbers, vaak meer sollicitaties krijgen dan vacatures in de horeca en snel ingevuld raken.” Een ander opvallende vaststelling is dat werknemers en gepensioneerden elkaar perfect aanvullen in de flexi-job arbeidsmarkt. Waar werknemers hoofdzakelijk in het weekend een centje willen bijverdienen (61%) willen gepensioneerden vooral in de week overdag bijverdienen (76%). Zowel gepensioneerden (55%) als werknemers (58%) geven aan dat ze flexi-jobben uit pure financiële noodzaak omdat ze het geld echt nodig hebben.

1 op 4 deed het vroeger in het zwart

Eén van de redenen waarom het flexi-job statuut in 2016 voor de horeca in het leven geroepen werd, was het terugdringen van zwartwerk in de sector. In het onderzoek geven ongeveer 1 op 4 werknemers én werkgevers aan dat ze zich voorheen aan zwartwerk waagden. Op de vraag 'Zet jij flexi-jobbers in ter vervanging van zwartwerk' antwoordde 23% van de werkgevers 'ja'. Bij horecazaken stijgt dit percentage licht tot 25%. Bij werknemers geeft 26% aan vroeger in het zwart bijverdiend te hebben, bij gepensioneerden 24%.

2019: meer flexi-jobs en graag uitbreiding

Tot slot polsten we ook naar de toekomst van de flexi-jobs. Als het van de werkgevers afhangt dan zal 2019 alvast zorgen voor een verdere groei. 63% van hen zegt dat ze in het nieuwe jaar meer flexi-jobbers gaan inzetten. Bij detailhandelaars loopt dit aantal zelfs op tot 72%. Daarnaast polsten we ook naar een mogelijke verdere uitbreiding van het flexi-job statuut. Opvallend is dat niet alleen werknemers (94%) en gepensioneerden (98%) voorstander zijn maar dat ook werkgevers (58%) het een goed idee vinden om de flexi-jobs in andere sectoren toe te laten. De zorgsector (46%) en de dienstverlenende sector (34%) zijn de sectoren waarin werknemers en gepensioneerden graag voordelig willen bijverdienen.

Alle info en details vind je op www.myflexijob.be/resultaten-onderzoek-2019