INDEXATIE LONEN VERKOOPPERSONEEL VANAF 1 JUNI 2021

Indexatie lonen verkooppersoneel vanaf 1 juni 2021

Indexatie lonen verkooppersoneel vanaf 1 juni 2021

In tegenstelling tot de lonen van de arbeiders worden de lonen van het verkooppersoneel (PC 201) niet steeds op 1 januari aangepast maar wel op het ogenblik dat het indexcijfer tegenover de laatste aanpassing met 2 % gestegen is. Op 1 juni wordt deze grens overschreden zodat de barema en reëel uitbetaalde lonen van het personeel tewerkgesteld in de zelfstandige kleinhandel worden verhoogd met 2 %.

Paritair Comité: 201.00 - Actuele bedragen 
Verkooppersoneel in ondernemingen met minder dan 20 werknemers. 

Leeftijd of werkervaring Indicatie brutoloon 38u / week 
16 jaar € 1304,88
17 jaar € 1370,12
18 jaar € 1435,37
19 jaar € 1500,61
20 jaar € 1565,86
21 jaar € 1631,10
1 jaar werkervaring € 1677,06
2 jaar werkervaring € 1677,06
3 jaar werkervaring € 1683,47
4 jaar werkervaring € 1713,12
5 jaar werkervaring € 1744,28
6 jaar werkervaring € 1773,04
7 jaar werkervaring € 1801,37
8 jaar werkervaring € 1828,47
9 jaar werkervaring € 1856,12
10 jaar werkervaring € 1883,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkooppersoneel van categorie 1 met 6 maanden anciënniteit in de onderneming met minder dan 20 werknemers, gaat over naar categorie 2.
De loonbarema's voor verkooppersoneel in ondernemingen met 20 of meer werknemers kunnen opgevraagd worden via info@bakkersvlaanderen.be

Flexi-loon

De vergoeding flexi-job = flexiloon + 7,67 % flexivakantiegeld.
Het flexivakantiegeld (= 7,67% van het flexiloon) moet samen met het flexiloon worden uitbetaald.

Minimum flexi-uurloon  9,55 EUR
Minimum vergoeding flexi-job inclusief flexivakantiegeld  10,28 EUR