LONEN WERKNEMERS PC 201 NOG MAAR EENS AANGEPAST MET 2 %

Lonen werknemers PC 201 nog maar eens aangepast met 2 %

Lonen werknemers PC 201 nog maar eens aangepast met 2 %

De barema en werkelijk uit te betalen lonen werden op 1 februari 2022 en 1 april reeds verhoogd met 2 %. Door de op hol geslagen inflatie is het indexcijfer opnieuw gestegen en tonen prognoses aan dat op 1 juli de barema en wettelijk uitbetaalde lonen opnieuw moeten worden verhoogd met 2 %.

In tegenstelling tot de lonen van de arbeiders (PC 118) die telkens op 1 januari worden geïndexeerd met een percentage afhankelijk van de evolutie van het indexcijfer (dit jaar op 1/1/22 3,22%) worden de lonen van het verkooppersoneel (PC 201) aangepast op willekeurige tijdstippen. Dit gebeurt steeds als de grens van 2 % stijging bereikt wordt.

Mogelijk dient zich een nieuwe verhoging aan met 2 % op 1 november van dit jaar. De aanpassing van de lonen aan de index wordt berekend op basis van het gemiddelde van de gezondheidsindex tijdens een periode van 4 maanden. Wanneer de volgende keer de spil van 2% overschreden wordt hangt af van voorgaand vermeld gemiddelde.

Leeftijd of werkervaring  Indexatie brutonloon
38u/week cat.1
Indexatie brutonloon
38u/week Cat. 2
16 jaar 1391,40 1430,42
17 jaar 1460,97 1501,95
18 jaar 1530,54 1573,47
19 jaar 1600,11 1644,99
20 jaar 1669,68 1716,51
21 jaar 1739,25 1788,03
1 jaar werkervaring 1774,04 1823,79
2 jaar werkervaring 1774,04 1823,79
3 jaar werkervaring 1774,04 1830,73
4 jaar werkervaring 1774,04 1862,83
5 jaar werkervaring 1774,04 1896,56
6 jaar werkervaring 1774,04, 1927,69
7 jaar werkervaring 1774,04 1958,36
8 jaar werkervaring 1774,04 1987,68
9 jaar werkervaring 1774,04 2017,61
10 jaar werkervaring  1786,45 2047,47

 

Prognose indexering lonen arbeiders met ongeveer 9 %

De stijging van het indexcijfer heeft ook gevolgen voor de aanpassingen aan het loon van de arbeiders. Zoals hiervoor vermeld zal deze aanpassing worden doorgevoerd op 1 januari 2023.
Prognoses voorzien een aanpassing op 1 januari 2023 met 8,97 %. We houden u verder op de hoogte via onze nieuwsbrief en website.
 

Indexatie flexi-loon

Op 1 mei werden de flexilonen geïndexeerd. Minimum vergoeding flexi-job inclusief flexivakantiegeld bedraagt hierdoor nu € 11,12. Een nieuwe aanpassing wordt verwacht op 1 september.